Energiailta 26.3.2018

Tervetuloa Tulevaisuuden energiaratkaisut -keskusteluiltaan!

Puhumassa professorit Peter Lund ja Markku Wilenius!

Aika: Maanantai 26.3.2018 klo 17-19

Paikka: Demos Helsinki, Mechelininkatu 3 D, sisäpiha, Helsinki

KUTSU_Tulevaisuuden_energiaratkaisut_26.3.2018

Roksyn pikkujoulut 20.12.2017

20171220_175557

Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin Demos Helsingin tiloissa Mechelininkadulla. Tilaisuudessa Rooman Klubin jäsenet Sirkka Heinonen ja Markku Wilenius alustivat kansainvälisen Rooman Klubin Wienin vuosikokouksen terveisistä. Heinonen esitteli mm. Rooman Klubin jäsenen Ugo Bardin tuotantoa ja näkemyksiä yhteiskuntien biofyysisistä reunaehdoista ja kompleksisten systeemien romahduksista. Wilenius kertoi maatalouden isoista tulevaisuuden haasteista sekä maaperän laadun merkityksestä ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen kannalta. Tilaisuudessa keskusteltiin myös Rooman Klubin tulevan 50-juhlavuoden tapahtumista.

20171220_183430

Roksyn hallituksen vierailu Turkuun

Roksyn hallitus vieraili Turussa 13.11.2017. Paikalla olivat Tapio Ojanen, Sirpa Kurppa ja vierailun emäntänä toiminut Leena-Maija Laurén.

Ensimmäinen vierailukohde oli Siirtolaisuusinstituutti, jossa tutkitaan kansainvälisiä ja suomalaisia muuttoliikkeitä sekä ylläpidetään siirtolaisuuteen liittyvää arkistoa ja näyttelyä. Instituutissa tavattiin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilä. Keskusteluissa ilmeni Rooman Klubin ja Siirtolaisuusinstituutin yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten väestönkasvu ja globaalista eriarvoisuudesta johtuvat kansainväliset muuttoliikkeet. Konkreettiseksi yhteistyömahdollisuudeksi todettiin Last Call -elokuvan esittäminen ja keskustelutilaisuus Siirtolaisuusinstituutin tiloissa. www.migrationinstitute.fi

Toinen vierailukohde oli Turun kauppakorkeakoulu, jossa hallitus tapasi dekaani professori Markus Granlundin. Tapaamisessa käytiin läpi kauppakorkeakoulun alaisen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimintaa sekä Rooman Klubin ja Roksyn toimintaa. Yhtymäkohtia löytyi paljon. Keskustelua herätti myös yliopistojen murros ja yliopistojen kyvykkyys ratkaista ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia. www.utu.fi

Vuosikokous maailman vesipäivänä 2017

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen vuosikokous pidettiin ke 22.3.2017 Demos Helsingin väliaikaisissa tiloissa Helsingin Kaivokadulla.

Kokouspäivänä vietettiin YK:n maailman vesipäivää. Tämän kunniaksi kokousasioiden käsittelyn jälkeen dosentti Tapio Katko alusti aiheesta Maailmankylän vesihuolto. Tapion uuteen kirjaan voi tutustua täällä www.finnishwaterservices.fi.

Tapio Katko

Tapio Katko

Tapani Launis ja Johannes Koponen

Tapani Launis ja Johannes Koponen

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2017:
Tapio Ojanen pj
Sirpa Kurppa
Leena-Maija Lauren
Markku Wilenius
Pekka Harju-Autti
Tapani Launis
Satu Lähteenoja
Päivi Mattila-Wiro

Pikkujoulut 2016

Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin Demos Helsingin tiloissa Töölössä. Tilaisuudessa Rooman Klubin jäsen professori Sirkka Heinonen alusti kansainvälisen Rooman Klubin Berliinin vuosikokouksen terveisistä. Myös Rooman klubin jäsen Pekka Himanen osallistui tilaisuuteen.

WP_20161212_001

Pekka Himanen ja Sirkka Heinonen

Pekka Himanen ja Sirkka Heinonen

Presidentti Tarja Halosen tapaaminen

Presidentti Tarja Halonen on kansainvälisen Rooman klubin tuoreimpia suomalaisjäseniä. Suomalaiset Rooman Klubin aktiivit tapasivat presidentti Halosen ympäristöministeriössä Helsingissä 5.9.2016. Keskustelun aiheina olivat mm. Rooman klubin rooli ja vaikutusmahdollisuudet kansainvälisessä politiikassa sekä Suomen keinot vaikuttaa globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Keskustelun keskeisiä johtopäätöksiä olivat mm.:
– tavoitteiden hierarkia: demokratia → hyvinvointiyhteiskunta → kestävä kehitys
– kehityksen ja kestävän kehityksen välisen kuilun kaventaminen olennaista
– optimistisia merkkejä on, ”Rooman klubin aika on nyt.”
– Suomesta edelläkävijä, alustat kuten Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta globaaleina esimerkkeinä

halonen_ym_2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2016

Vuosikokouksessa hyväksyttiin uusi hallitus ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Suunnitelmissa on mm. kansainvälisen Rooman Klubin jäsenen presidentti Tarja Halosen ja muiden roomanklubilaisten tapaaminen. Syksylle valmistellaan myös Roksyn ja vakuutusyhtiöiden yhteistä kansainvälistä tilaisuutta, jonka keskiössä on globaalit riskit.

Vuosikokouksen yhteydessä Markku Wilenius alusti kansainvälisen Rooman Klubin ajankohtaisista aiheista. Kokous pidettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiloissa Helsingissä.

TTIP-sopimus keskustelutti ympäristöministeriössä

Kansainvälistä kauppaa ja Kasvun rajoja koskeva tilaisuus pidettiin ympäristöministeriössä 30.9.2015. Tilaisuuden päähuomion vei odotetusti TTIP-sopimus, josta Yhdysvallat ja Eurooppa käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tilaisuuden panelistit ja puheenjohtaja

Vasemmalta oikealle: Leo Stranius, Ville-Veikko Hirvelä, Heikki Patomäki, Markku Keinänen, Jussi Pakkasvirta

Tilaisuuden avauspuheenvuorossaan ROKSYn puheenjohtaja Tapio Ojanen kertoi Rooman Klubin ja Kasvun Rajojen historiasta. Tilaisuuden tarkoituksesta Ojanen mainitsi, että parhaillaan on meneillä merkittäviä kansainväliseen kauppaan liittyviä asioita, joita on syytä tarkastella kasvun rajojen näkökulmasta.

Ulkoministeriön osastopäällikkö Markku Keinänen kertoi Yhdysvaltojen ja Euroopan välisestä kauppa- ja investointikumppanuudesta TTIP:stä. Keinänen taustoitti TTIP-neuvottelujen syitä, kulkua ja tavoitteita sekä sisältöä. Keinäsen esityskalvot löytyvät täältä: TTIP esittely.

Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki suhtautui TTIP-sopimukseen kriittisesti. Hänen mukaansa sopimuksen oletetut hyödyt perustuvat virheellisiin teorioihin. Myös sopimuksen valmisteluprosessi on kyseenalainen. Patomäen esityskalvot löytyvät täältä: Vapaakaupan logiikka ja TTIP.

Ville-Veikko Hirvelä Siemenpuu-säätiöstä arvioi TTIP-sopimuksen vaikutuksia kehitysmaiden näkökulmasta. Hän piti kehitysmaavaikutusten arvioinnin puuttumista vakavana puutteena TTIP-neuvotteluissa. Vaikka sopimus koskee Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, sen vaikutukset ovat globaalit.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius arvioi TTIP-sopimuksen vaikutuksia ympäristön näkökulmasta. Hän piti isona riskinä sitä, ettei kunnianhimoista energia- ja ympäristöpolitiikkaa uskalleta kansallisvaltioissa enää tehdä. Valtioiden pelkona voi olla, että yritykset haastavat ne välimiestuomioistuimeen.

Valmisteltujen puheenvuorojen jälkeen professori Jussi Pakkasvirran johdolla käytiin puhujien kesken paneelikeskustelu. Ulkoministeriön Markku Keinäsen mukaan osa TTIP:n kritiikistä perustuu väärinkäsityksille. Esimerkiksi maatalous ei ole ollenkaan TTIP-neuvotteluissa mukana. Heikki Patomäki totesi, että TTIP-sopimus on parhaimmillaankin vain irrelevantti.

Yleinen huolenaihe oli TTIP-neuvottelujen läpinäkymättömyys. Keinäsen mukaan avoimuuden puute johtuu Yhdysvaltojen vaatimuksista. Euroopan neuvottelupositiot ovat julkisia. Myös yleisöstä esitettiin kriittisiä puheenvuoroja sopimusneuvotteluja kohtaan. Paikalla oli noin neljäkymmentä ihmistä. Keskustelu oli vilkasta ja keskusteltavaa olisi riittänyt pidempäänkin.

Kansainvälinen kauppa ja Kasvun rajat ke 30.9. klo 17

Linkki

Tervetuloa syksyn tilaisuuteen: Kansainvälinen kauppa ja Kasvun rajat

Aika ja paikka: ke 30.9.2015 klo 17-19, ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Jussi Pakkasvirta.

OHJELMA:

Tilaisuuden avaus ja pari sanaa Kasvun rajoista, pj Tapio Ojanen / Roksy

TTIP-sopimuksen esittely, mikä, miksi, milloin?, osastopäällikkö Markku Keinänen / ulkoministeriö

TTIP:n vaikutukset ja ongelmat, professori Heikki Patomäki / Helsingin yliopisto

Kansainvälisen kaupan vaikutukset kehitysmaiden näkökulmasta, Ville-Veikko Hirvelä / Siemenpuu säätiö

TTIP:n vaikutukset ympäristönäkökulmasta, pääsihteeri Leo Stranius / Luonto-Liitto

Lopuksi paneelikeskustelu ja yleisökeskustelu

 

Tilaisuuden järjestää Rooman klubin Suomen yhdistys yhteistyössä Attacin, Siemenpuun ja ympäristöministeriön kanssa.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja:

Tapio Ojanen

Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja

[email protected]

040 587 6781

Roksyn vuosikokous pidettiin 19.3.2015

Varsinaisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen professori Markku Wilenius alusti Suomen energiapolitiikan muutoksesta. Wilenius on mukana professoriryhmässä, joka ajaa vanhanaikaisen keskitetyn energiapolitiikan täyskäännöstä kohti kasvua ja työllisyyttä tukevia hajautettuja ja kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä.