Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rooman Klubin Suomen yhdistys ry.
c/o Demos Helsinki ry. Mechelininkatu 3D, FIN-00101 Helsinki
http://www.clubofrome.fi/

Puheenjohtaja: Tapio Ojanen – tapio.ojanen(at)vayla.fi

Rooman klubin Suomen yhdistyksen hallitus:

Puheenjohtaja Tapio Ojanen, diplomi-insinööri, töissä Väylävirastossa liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja maankäyttöön liittyvissä tehtävissä. Työskennellyt myös aluesuunnittelu-, luonnonvara- ja energia-asioiden parissa. Aiempaa kokemusta mm. Ympäristöministeriön ja YK:n kestävän kehityksen sihteeristöistä. Mukana hallituksessa vuodesta 2009, puheenjohtajana vuodesta 2013, kansainvälisen Rooman klubin ex officio -jäsen.

Viestintävastaava Tapani Launis, arkkitehti, tekniikan tohtori. Pyörittänyt arkkitehtitoimistoa ja opettanut alaa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja tutkinut VTT:llä virtuaaliteknologioita.

Varapuheenjohtaja Markku Wilenius, tulevaisuuden tutkija, ollut Rooman Klubin toiminnassa mukana 15 vuotta, kansainvälisen Rooman klubin jäsen.

Arkistovastaava Leena-Maija Lauren, kauppatieteiden maisteri, joka työskennellyt tulevaisuuden tutkimuksen parissa 1970-luvusta alkaen ja erikoistunut tulevaisuusajattelun historiaan.

Hallituksen jäsen Jan Herranen, fil.kand, työskennellyt mm kiertotalouden parissa ja tällä hetkellä työskentelee kestävän ja vastuullisen energiatuotannon parissa.

Pääsihteeri

Sihteeri  Satu Lähteenoja, vetää ajatushautomo Demos Helsingissä Resurssiviisas talous -teemaa.”

Jäsenvastaava Sirpa Kurppa, hoitaa tutkimusprofessuuria MTT kestävän biotalouden tiimissä, tehtäväkenttänä ruokajärjestelmän ekologinen kestävyys. Työskennellyt vierailevana tutkijana Kaliforniassa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa. Suomen yhdistyksen pj v. 2011-12.

Hallituksen jäsen Päivi Mattila-Wiro, työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä.