Kansainväliseen Rooman Klubiin uusia suomalaisjäseniä

Kansainvälisen Rooman Klubin vuosikokous pidettiin Mexico Cityssä lokakuussa 2014. Kokouksessa presidentti Tarja Halonen valittiin Klubin varsinaiseksi jäseneksi: http://www.clubofrome.org/?p=8131.

Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Ojanen valittiin ex officio -jäseneksi: http://www.clubofrome.org/?p=7852. Ex officio -jäsenillä on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä lukuun ottamatta äänioikeutta kokouksissa.

Professor Breyer: ”Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world?”

On Monday, November 3 2014, FICOR held an event in Helsinki with professor Christian Breyer titled ”Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world?”.

Professor Breyer explained the Neo-Carbon Energy concept and the way of thinking behind it and its relationship with Limits to Growth. Later it was discussed whether with almost limitless solar and wind energy humanity can push itself past the limits or not.

Prof. Breyer

Professor Breyer’s presentation: 141103__Breyer_FiCoR_LimitsToGrowth_final

 

 

Invitation: Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world? 3.11.2014

An event with professor Christian Breyer

 

Place: Finland’s Ministry of the Environment, Auditorium, Kasarmikatu 25, Helsinki

Time: Monday, November 3 2014, 5.00 pm – 7.00 pm

One of the goals of the Neo-Carbon Energy project is understanding how the energy transformation pathway towards a really sustainable energy system on a least cost basis may look like. Professor Christian Breyer, Lappeenranta University of Technology, is one of the leaders of the project and at this event he will give a presentation on Neo-Carbon Energy and the way of thinking behind it and its relationship with Limits to Growth. After the presentation there will be a commentary by the FICOR chairman Tapio Ojanen and general discussion.

The event is organized by The Finnish Association for the Club of Rome, FICOR.

You are warmly welcome!

 

Tapio Ojanen

Chairman, FICOR

Ajankohtaista

Ajankohtaista
Rooman klubin Suomen yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.3.2014. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja päätettiin kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta.

Tehtävä
”Ajattele maailmanlaajuisesti – toimi paikallisesti”

Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

Rooman Klubin toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Rooman Klubille on ominaista tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja kokonaisvaltaisesti. Maapallon tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia ratkaisuja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Rooman Klubin tärkeimpiä tavoitteita

Rooman Klubin toiminta tähtää ihmiskuntaa uhkaavien merkittävimpien ongelmien tunnistamiseen, näiden ongelmien analyysiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mahdollisten tulevaisuuden ratkaisukeinojen tutkimiseen sekä tulevaisuutta valottavien skenaarioiden hahmottamiseen.

Tärkeänä tehtävänä on tulosten raportoiminen laajalle yleisölle sekä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin päättäjille.

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen tehtäviä

  • Rooman Klubin toiminnan tukeminen,
  • tehdä tunnetuksi Rooman Klubille ajankohtaista keskustelua ja sille ominaista tapaa tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä sekä
  • edistää yritysten, yhdyskuntien, kansakunnan ja ihmiskunnan elinehtoja koskevaa, erityisesti pitkän aikavalin tarkasteluun painottuvaa keskustelua.

Yhdistyksen toimintakeinoja

  • Julkinen keskustelu
  •  esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  •  julkaisut ja tutkimukset