Aihearkisto: Yleinen

Presidentti Tarja Halosen tapaaminen

Presidentti Tarja Halonen on kansainvälisen Rooman klubin tuoreimpia suomalaisjäseniä. Suomalaiset Rooman Klubin aktiivit tapasivat presidentti Halosen ympäristöministeriössä Helsingissä 5.9.2016. Keskustelun aiheina olivat mm. Rooman klubin rooli ja vaikutusmahdollisuudet kansainvälisessä politiikassa sekä Suomen keinot vaikuttaa globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Keskustelun keskeisiä johtopäätöksiä olivat mm.:
– tavoitteiden hierarkia: demokratia → hyvinvointiyhteiskunta → kestävä kehitys
– kehityksen ja kestävän kehityksen välisen kuilun kaventaminen olennaista
– optimistisia merkkejä on, ”Rooman klubin aika on nyt.”
– Suomesta edelläkävijä, alustat kuten Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta globaaleina esimerkkeinä

halonen_ym_2016

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.3.2016

Vuosikokouksessa hyväksyttiin uusi hallitus ja vuoden 2016 toimintasuunnitelma. Suunnitelmissa on mm. kansainvälisen Rooman Klubin jäsenen presidentti Tarja Halosen ja muiden roomanklubilaisten tapaaminen. Syksylle valmistellaan myös Roksyn ja vakuutusyhtiöiden yhteistä kansainvälistä tilaisuutta, jonka keskiössä on globaalit riskit.

Vuosikokouksen yhteydessä Markku Wilenius alusti kansainvälisen Rooman Klubin ajankohtaisista aiheista. Kokous pidettiin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiloissa Helsingissä.

TTIP-sopimus keskustelutti ympäristöministeriössä

Kansainvälistä kauppaa ja Kasvun rajoja koskeva tilaisuus pidettiin ympäristöministeriössä 30.9.2015. Tilaisuuden päähuomion vei odotetusti TTIP-sopimus, josta Yhdysvallat ja Eurooppa käyvät parhaillaan neuvotteluja.

Tilaisuuden panelistit ja puheenjohtaja

Vasemmalta oikealle: Leo Stranius, Ville-Veikko Hirvelä, Heikki Patomäki, Markku Keinänen, Jussi Pakkasvirta

Tilaisuuden avauspuheenvuorossaan ROKSYn puheenjohtaja Tapio Ojanen kertoi Rooman Klubin ja Kasvun Rajojen historiasta. Tilaisuuden tarkoituksesta Ojanen mainitsi, että parhaillaan on meneillä merkittäviä kansainväliseen kauppaan liittyviä asioita, joita on syytä tarkastella kasvun rajojen näkökulmasta.

Ulkoministeriön osastopäällikkö Markku Keinänen kertoi Yhdysvaltojen ja Euroopan välisestä kauppa- ja investointikumppanuudesta TTIP:stä. Keinänen taustoitti TTIP-neuvottelujen syitä, kulkua ja tavoitteita sekä sisältöä. Keinäsen esityskalvot löytyvät täältä: TTIP esittely.

Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki suhtautui TTIP-sopimukseen kriittisesti. Hänen mukaansa sopimuksen oletetut hyödyt perustuvat virheellisiin teorioihin. Myös sopimuksen valmisteluprosessi on kyseenalainen. Patomäen esityskalvot löytyvät täältä: Vapaakaupan logiikka ja TTIP.

Ville-Veikko Hirvelä Siemenpuu-säätiöstä arvioi TTIP-sopimuksen vaikutuksia kehitysmaiden näkökulmasta. Hän piti kehitysmaavaikutusten arvioinnin puuttumista vakavana puutteena TTIP-neuvotteluissa. Vaikka sopimus koskee Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, sen vaikutukset ovat globaalit.

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Leo Stranius arvioi TTIP-sopimuksen vaikutuksia ympäristön näkökulmasta. Hän piti isona riskinä sitä, ettei kunnianhimoista energia- ja ympäristöpolitiikkaa uskalleta kansallisvaltioissa enää tehdä. Valtioiden pelkona voi olla, että yritykset haastavat ne välimiestuomioistuimeen.

Valmisteltujen puheenvuorojen jälkeen professori Jussi Pakkasvirran johdolla käytiin puhujien kesken paneelikeskustelu. Ulkoministeriön Markku Keinäsen mukaan osa TTIP:n kritiikistä perustuu väärinkäsityksille. Esimerkiksi maatalous ei ole ollenkaan TTIP-neuvotteluissa mukana. Heikki Patomäki totesi, että TTIP-sopimus on parhaimmillaankin vain irrelevantti.

Yleinen huolenaihe oli TTIP-neuvottelujen läpinäkymättömyys. Keinäsen mukaan avoimuuden puute johtuu Yhdysvaltojen vaatimuksista. Euroopan neuvottelupositiot ovat julkisia. Myös yleisöstä esitettiin kriittisiä puheenvuoroja sopimusneuvotteluja kohtaan. Paikalla oli noin neljäkymmentä ihmistä. Keskustelu oli vilkasta ja keskusteltavaa olisi riittänyt pidempäänkin.

Linkki

Tervetuloa syksyn tilaisuuteen: Kansainvälinen kauppa ja Kasvun rajat

Aika ja paikka: ke 30.9.2015 klo 17-19, ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii professori Jussi Pakkasvirta.

OHJELMA:

Tilaisuuden avaus ja pari sanaa Kasvun rajoista, pj Tapio Ojanen / Roksy

TTIP-sopimuksen esittely, mikä, miksi, milloin?, osastopäällikkö Markku Keinänen / ulkoministeriö

TTIP:n vaikutukset ja ongelmat, professori Heikki Patomäki / Helsingin yliopisto

Kansainvälisen kaupan vaikutukset kehitysmaiden näkökulmasta, Ville-Veikko Hirvelä / Siemenpuu säätiö

TTIP:n vaikutukset ympäristönäkökulmasta, pääsihteeri Leo Stranius / Luonto-Liitto

Lopuksi paneelikeskustelu ja yleisökeskustelu

 

Tilaisuuden järjestää Rooman klubin Suomen yhdistys yhteistyössä Attacin, Siemenpuun ja ympäristöministeriön kanssa.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja:

Tapio Ojanen

Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja

tapio.ojanen@paijat-hame.fi

040 587 6781

Roksyn vuosikokous pidettiin 19.3.2015

Varsinaisten kokousasioiden käsittelyn jälkeen professori Markku Wilenius alusti Suomen energiapolitiikan muutoksesta. Wilenius on mukana professoriryhmässä, joka ajaa vanhanaikaisen keskitetyn energiapolitiikan täyskäännöstä kohti kasvua ja työllisyyttä tukevia hajautettuja ja kotimaisia uusiutuvia energianlähteitä.

Kansainväliseen Rooman Klubiin uusia suomalaisjäseniä

Kansainvälisen Rooman Klubin vuosikokous pidettiin Mexico Cityssä lokakuussa 2014. Kokouksessa presidentti Tarja Halonen valittiin Klubin varsinaiseksi jäseneksi: http://www.clubofrome.org/?p=8131.

Rooman klubin Suomen yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Ojanen valittiin ex officio -jäseneksi: http://www.clubofrome.org/?p=7852. Ex officio -jäsenillä on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä lukuun ottamatta äänioikeutta kokouksissa.

Professor Breyer: ”Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world?”

On Monday, November 3 2014, FICOR held an event in Helsinki with professor Christian Breyer titled ”Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world?”.

Professor Breyer explained the Neo-Carbon Energy concept and the way of thinking behind it and its relationship with Limits to Growth. Later it was discussed whether with almost limitless solar and wind energy humanity can push itself past the limits or not.

Prof. Breyer

Professor Breyer’s presentation: 141103__Breyer_FiCoR_LimitsToGrowth_final

 

 

Invitation: Are there real limits to growth in the ’Neo-Carbon Energy’ world? 3.11.2014

An event with professor Christian Breyer

 

Place: Finland’s Ministry of the Environment, Auditorium, Kasarmikatu 25, Helsinki

Time: Monday, November 3 2014, 5.00 pm – 7.00 pm

One of the goals of the Neo-Carbon Energy project is understanding how the energy transformation pathway towards a really sustainable energy system on a least cost basis may look like. Professor Christian Breyer, Lappeenranta University of Technology, is one of the leaders of the project and at this event he will give a presentation on Neo-Carbon Energy and the way of thinking behind it and its relationship with Limits to Growth. After the presentation there will be a commentary by the FICOR chairman Tapio Ojanen and general discussion.

The event is organized by The Finnish Association for the Club of Rome, FICOR.

You are warmly welcome!

 

Tapio Ojanen

Chairman, FICOR

Ajankohtaista

Ajankohtaista
Rooman klubin Suomen yhdistyksen vuosikokous pidettiin 19.3.2014. Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet ja päätettiin kunnianhimoisesta toimintasuunnitelmasta.

Tehtävä
”Ajattele maailmanlaajuisesti – toimi paikallisesti”

Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin (Club of Rome) kansallisena osastona Suomessa.

Rooman Klubin toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Rooman Klubille on ominaista tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja kokonaisvaltaisesti. Maapallon tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia ratkaisuja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Rooman Klubin tärkeimpiä tavoitteita

Rooman Klubin toiminta tähtää ihmiskuntaa uhkaavien merkittävimpien ongelmien tunnistamiseen, näiden ongelmien analyysiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mahdollisten tulevaisuuden ratkaisukeinojen tutkimiseen sekä tulevaisuutta valottavien skenaarioiden hahmottamiseen.

Tärkeänä tehtävänä on tulosten raportoiminen laajalle yleisölle sekä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin päättäjille.

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen tehtäviä

  • Rooman Klubin toiminnan tukeminen,
  • tehdä tunnetuksi Rooman Klubille ajankohtaista keskustelua ja sille ominaista tapaa tiedostaa maailmanyhteisön ongelmat maailmanlaajuisesti, kokonaisvaltaisesti ja pitkällä aikavälillä sekä
  • edistää yritysten, yhdyskuntien, kansakunnan ja ihmiskunnan elinehtoja koskevaa, erityisesti pitkän aikavalin tarkasteluun painottuvaa keskustelua.

Yhdistyksen toimintakeinoja

  • Julkinen keskustelu
  •  esitelmä- ja keskustelutilaisuudet
  •  julkaisut ja tutkimukset