September 20: The Club of Rome 50th Anniversary Seminar in Helsinki

In October 2018 the Club of Rome celebrates it’s 50th anniversary in an Annual General Assembly in Rome, followed by a 2-day Conference, open to the public. 50thclubofrome

To honor this, The Finnish Association for the Club of Rome welcomes you to a preliminary anniversary seminar in Helsinki, held September 20 14:00-17:00. The speakers include among others:

– Co-President Anders Wijkman, The Club of Rome
– Former President of Finland Tarja Halonen, member of the Club of Rome
– Professor Markku Wilenius, Finland Futures Research Centre, member of the Club of Rome

You will find the program and registration link here:
Invitation_ClubofRome

Organizers:
The Finnish Association for The Club of Rome
The Finnish Innovation Fund Sitra
Demos Helsinki

CoR 50

Benjamin Isak Bassin 1944-2018

Tulevaisuuteen katsova diplomaatti

Suurlähettiläs OTK Benjamin Isak Bassin kuoli Helsingissä 27. maaliskuuta 2018. Hän oli syntynyt Helsingissä 18. tammikuuta 1944.

Bassin kävi koulunsa Helsingissä ja valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1968. Opintojen jälkeen hän aloitti työskentelyn ulkoministeriön kehitysaputoimistossa ja jatkoi kehitysyhteistyöhallinnon erilaisissa tehtävissä kuuden vuoden ajan.

YK:n toiminta tuli hänelle omakohtaisesti tutuksi työskenneltyään seuraavat kuusi vuotta Suomen YK-edustustossa New Yorkissa. Vuonna 1980 hän palasi Suomeen työhön ulkoministeriön kauppapoliittisella osastolla. Kolme vuotta myöhemmin hänet nimitettiin tehtäviin Suomen suurlähetystössä Tokiossa ja vuonna 1986 Suomen ensimmäiseksi suurlähettilääksi Thaimaahan. Neljän vuoden jälkeen edessä oli paluu kehitysyhteistyön piiriin kotimaassa ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston päällikkönä kolmen vuoden ajaksi.

Sen jälkeen vuorossa oli parin vuoden kausi neuvottelevana virkamiehenä ulkoministeriön poliittisella osastolla. Tämä työ toimi lähtökohtana nimitykselle ulkoasiainhallinnon uusiin johtotehtäviin Aasiassa. Bassin toimi suurlähettiläänä kahdessa merkittävässä asemapaikassa: Intiassa New Delhissä 1995 alkaen ja Kiinassa Pekingissä vuosina 2001-2005.

Työskenneltyään ulkoasiainhallinnon eri sektoreilla Bassin kiinnostui laajemmin tulevaisuuden globaaleista ongelmista. Hänen kansainvälisyyttä korostava toimintansa herätti huomiota kansainvälisen Rooman klubin piirissä, jossa pohditaan ihmiskunnan tulevaisuuden kysymyksiä ja jonka jäseniä yhdistää huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Järjestö kutsuikin hänet jäsenekseen vuonna 1994.

Toimittuaan tuolloin Suomessa Bassin tuli mukaan myös Rooman klubin Suomen yhdistyksen toimintaan, jonka kehittämisessä hänen kokemuksensa ja näkemyksensä osoittautuivat erityisen arvokkaiksi. Hän näki syvällisesti ihmiskunnan tulevaisuuden moninaiset riskit ja pystyi jäsentämään niitä tarvittavien toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Hänen kanssaan käydyt pohdinnat globaaleista riskeistä olivat aina innoittavia ja ne olivat usein alkusoittoa konkreettisen toiminnan kehittämiseen. Tunnustuksena hänen toiminnastaan kansainvälinen Rooman klubi nimitti Bassinin kunniajäsenekseen vuonna 2013.

Rooman klubin piirissä Bassin nähtiin herkästi innostuvana ja sydämellisenä ihmisenä, joka löysi nopeasti asian ytimen ja jonka kannanottoja tuki syvällinen ja samalla hilpeä huumorintaju. Seuramiehenä hän olikin pidetty ja hänen kertomiensa kaskujen määrä oli rajaton.

Kirjoittanut Esko Kalimo

Isot energiaratkaisut puntarissa

20180326_171754

Roksyn järjestämässä energiaillassa pureuduttiin globaaleihin energiakysymyksiin monista eri näkökulmista. Pääalustajana oli professori Peter Lund, jonka mukaan aurinkoenergian ja tuulivoiman käyttö lisääntyy maailmalla hurjaa vauhtia. Niistä on tulossa tulevaisuuden merkittävimmät energiamuodot. Muu energiajärjestelmä toimii puskurina tuulen ja auringon ajallisissa vaihteluissa. Joustoa tarvitaan sekä tuotannossa että kulutuksessa.

Lundin mukaan Suomi on kuitenkin jäämässä globaalista kehityksestä. Suomessa panostetaan bioenergiaan ja ydinvoimaan, kun muualla maailmassa kehitetään uusia energiateknologioita ja energiatehokkuutta.

Professori Lundin esitys löytyy täältä Lund_26032018.

20180326_171627

Kommenttipuheenvuorossaan professori Markku Wilenius korosti luonnon prosessien ja energiajärjestelmän kompleksisuuden ymmärtämisen tärkeyttä. Isot muutokset ovat mahdollisia, kun toimimme joustavilla, älykkäillä alustoilla. Järjestelmän täytyy olla läpinäkyvä, jotta toimijat voivat tehdä rationaalisia ja eettisiä valintoja. Energiakysymykset kuitenkin nähdään edelleen hyvin kansallisvaltiokeskeisinä.

Keskustelussa EU:lla nähtiin korostunut rooli esimerkin näyttäjänä. Globaalista kehityksestä johtuen Euroopan täytyy olla tulevaisuudessa negatiivinen päästäjä. Yksi monista keinoista tähän on EU:n maataloustukien ohjaaminen sellaisiin maataloustuotannon tapoihin, jotka sitovat hiiltä maaperään.

Tulevaisuuden energiaratkaisut -keskusteluilta pidettiin Roksyn vuosikokouksen yhteydessä 26.3.2018 Demos Helsingin tiloissa.

Benjamin Bassin on kuollut

Rooman Klubin pitkäaikainen kunniajäsen Benjamin Bassin kuoli 27.3.2018. Bassin teki pitkän diplomaattiuran ja toimi mm. Suomen Kiinan-suurlähettiläänä.

Energiailta 26.3.2018

Tervetuloa Tulevaisuuden energiaratkaisut -keskusteluiltaan!

Puhumassa professorit Peter Lund ja Markku Wilenius!

Aika: Maanantai 26.3.2018 klo 17-19

Paikka: Demos Helsinki, Mechelininkatu 3 D, sisäpiha, Helsinki

KUTSU_Tulevaisuuden_energiaratkaisut_26.3.2018

Roksyn pikkujoulut 20.12.2017

20171220_175557

Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin Demos Helsingin tiloissa Mechelininkadulla. Tilaisuudessa Rooman Klubin jäsenet Sirkka Heinonen ja Markku Wilenius alustivat kansainvälisen Rooman Klubin Wienin vuosikokouksen terveisistä. Heinonen esitteli mm. Rooman Klubin jäsenen Ugo Bardin tuotantoa ja näkemyksiä yhteiskuntien biofyysisistä reunaehdoista ja kompleksisten systeemien romahduksista. Wilenius kertoi maatalouden isoista tulevaisuuden haasteista sekä maaperän laadun merkityksestä ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen kannalta. Tilaisuudessa keskusteltiin myös Rooman Klubin tulevan 50-juhlavuoden tapahtumista.

20171220_183430

Roksyn hallituksen vierailu Turkuun

Roksyn hallitus vieraili Turussa 13.11.2017. Paikalla olivat Tapio Ojanen, Sirpa Kurppa ja vierailun emäntänä toiminut Leena-Maija Laurén.

Ensimmäinen vierailukohde oli Siirtolaisuusinstituutti, jossa tutkitaan kansainvälisiä ja suomalaisia muuttoliikkeitä sekä ylläpidetään siirtolaisuuteen liittyvää arkistoa ja näyttelyä. Instituutissa tavattiin toimitusjohtaja Tuomas Martikainen ja tutkimusjohtaja Elli Heikkilä. Keskusteluissa ilmeni Rooman Klubin ja Siirtolaisuusinstituutin yhteisiä kiinnostuksen kohteita, kuten väestönkasvu ja globaalista eriarvoisuudesta johtuvat kansainväliset muuttoliikkeet. Konkreettiseksi yhteistyömahdollisuudeksi todettiin Last Call -elokuvan esittäminen ja keskustelutilaisuus Siirtolaisuusinstituutin tiloissa. www.migrationinstitute.fi

Toinen vierailukohde oli Turun kauppakorkeakoulu, jossa hallitus tapasi dekaani professori Markus Granlundin. Tapaamisessa käytiin läpi kauppakorkeakoulun alaisen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimintaa sekä Rooman Klubin ja Roksyn toimintaa. Yhtymäkohtia löytyi paljon. Keskustelua herätti myös yliopistojen murros ja yliopistojen kyvykkyys ratkaista ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä ongelmia. www.utu.fi

Vuosikokous maailman vesipäivänä 2017

Rooman Klubin Suomen yhdistyksen vuosikokous pidettiin ke 22.3.2017 Demos Helsingin väliaikaisissa tiloissa Helsingin Kaivokadulla.

Kokouspäivänä vietettiin YK:n maailman vesipäivää. Tämän kunniaksi kokousasioiden käsittelyn jälkeen dosentti Tapio Katko alusti aiheesta Maailmankylän vesihuolto. Tapion uuteen kirjaan voi tutustua täällä www.finnishwaterservices.fi.

Tapio Katko

Tapio Katko

Tapani Launis ja Johannes Koponen

Tapani Launis ja Johannes Koponen

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2017:
Tapio Ojanen pj
Sirpa Kurppa
Leena-Maija Lauren
Markku Wilenius
Pekka Harju-Autti
Tapani Launis
Satu Lähteenoja
Päivi Mattila-Wiro

Pikkujoulut 2016

Yhdistyksen pikkujoulut pidettiin Demos Helsingin tiloissa Töölössä. Tilaisuudessa Rooman Klubin jäsen professori Sirkka Heinonen alusti kansainvälisen Rooman Klubin Berliinin vuosikokouksen terveisistä. Myös Rooman klubin jäsen Pekka Himanen osallistui tilaisuuteen.

WP_20161212_001

Pekka Himanen ja Sirkka Heinonen

Pekka Himanen ja Sirkka Heinonen

Presidentti Tarja Halosen tapaaminen

Presidentti Tarja Halonen on kansainvälisen Rooman klubin tuoreimpia suomalaisjäseniä. Suomalaiset Rooman Klubin aktiivit tapasivat presidentti Halosen ympäristöministeriössä Helsingissä 5.9.2016. Keskustelun aiheina olivat mm. Rooman klubin rooli ja vaikutusmahdollisuudet kansainvälisessä politiikassa sekä Suomen keinot vaikuttaa globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Keskustelun keskeisiä johtopäätöksiä olivat mm.:
– tavoitteiden hierarkia: demokratia → hyvinvointiyhteiskunta → kestävä kehitys
– kehityksen ja kestävän kehityksen välisen kuilun kaventaminen olennaista
– optimistisia merkkejä on, ”Rooman klubin aika on nyt.”
– Suomesta edelläkävijä, alustat kuten Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta globaaleina esimerkkeinä

halonen_ym_2016